Eroaminen ja poisto suoramarkkinointirekisteristä

Suoramarkkinointirekisterin jäsen voi koska tahansa erota rekisteristä, jolloin henkilö ei tule enää saamaan sähköpostia Elovena Kerhosta. Kyseisen henkilön tiedot poistetaan tämän jälkeen Elovena Kerhon tietokannasta. Omat tietonsa voi poistaa internet-sivuston www.elovena.fi kautta.

 

Rekisteriseloste

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterin pitäjä
Ravintoraisio Oy, Y-tunnus 2134115-4, PL 101, 21201 Raisio 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jaana Henriksson, Ravintoraisio Oy, Raisionkaari 55, PL 101, 21201 Raisio

puh. (02) 443 2111

 

Rekisterin nimi

Elovena® Kerho ja Elovena® verkkokauppa -asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilausten, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palvelun kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Ravintoraisio Oy voi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä eri toimenpiteiden kuten sähköpostimarkkinoinnin toteuttamiseksi. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Ravintoraisio Oy:n alihankkijoilla.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: Etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymävuosi, sukupuoli, kiinnostustiedot, tiedot markkinointiluvista ja -kielloista.

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot: Ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa, kerho-asiakastiedot.

 

Rekisteröityneiden ryhmä

Elovena kerhoon liittyneet asiakkaat ja eri yhteyksissä Ravintoraisio Oy:lle suoramarkkinointiluvan antaneet asiakkaat.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkuus ja asiointi: Ravintoraisio Oy

Yhteystietojen päivitykset: Asiakastietoja voidaan päivittää yleisistä rekistereistä kuten väestötietojärjestelmästä.

 

Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tiedot voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksia varten Ravintoraisio Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiölle tai yhteistyökumppaneille Suomessa ja muissa EU:n tai Euroopan talousalueen maissa.

Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen takia tietoja voidaan siirtää alihankkijan käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun ja tiedot voivat teknisesti sijaita alihankkijan palvelimilla Suomessa ja muissa EU:n tai Euroopan talousalueen maissa.

 

Evästeiden käyttö

Ravintoraisio Oy käyttää Elovena verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla parannetaan palvelun laatua ja saatetaan seurata kävjäliikennettä.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Elovena kerho ja Elovena verkkokauppa -asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asiamukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä Elovena kerho ja Elovena verkkokauppa -asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin.

 

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteella:

 

Jaana Henriksson

Ravintoraisio Oy

Raisionkaari 55

21200 Raisio

 

Tiedon päivittäminen

Asiakas voi päivittää perustietojaan Elovena kerhon sivuilla osoitteessa www.elovena.fi

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkina- tai mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten. Asiakas voi asettaa kiellon internet-sivuston www.elovena.fi kautta tai ilmoittaa siitä sähköpostiosoitteella puhdastavoimaa@elovena.fi.

 

Asiakas voi koska tahansa erota Elovena kerhosta, jolloin henkilö ei tule enää saamaan sähköpostia Elovena kerhosta. Kyseisen henkilön tiedot poistetaan tämän jälkeen Elovena kerhon tietokannasta. Kerhosta voi erota osoitteessa www.elovena.fi/#/Elovena_kerho/poistu/