REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (22.4.1999/523) 10 ja 24 §:ien mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Ravintoraisio Oy, Raisionkaari 55, PL 101, 21201 Raisio
Puh. (02) 443 2111

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jennifer Krook, Ravintoraisio Oy, Raisionkaari 55, PL 101, 21201 Raisio
Puh. (02) 443 2111

Teknisestä toteutuksesta vastaa Questback Oy, Keilaranta 1, 02150 Espoo

Rekisterin nimi

Elovena Kerho asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä tietoja käytetään Ravintoraisio Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakassuhteiden ja kuluttajien Elovena Kerhon jäsenyyttä koskevien tietojen hoitamiseen sekä ylläpitoon ja markkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti

Rekisterin tietosisältö

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sukupuoli
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Syntymävuosi
  • Kiinnostukset kohteet
  • Markkinointikiellot ja luvat

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen takia tietoja voidaan siirtää alihankkijan käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun ja tiedot voivat teknisesti sijaita alihankkijan palvelimilla. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimella tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään ja ne on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, joka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukitussa ja suojatussa tilassa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut, häntä itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevan rekisteröidyn tiedon oikaisua, poistamista tai täydentämistä. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä korjaa tietoja tarvittaessa myös oma-aloitteisesti.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Sivustollamme käytettävien evästeiden lisäksi evästeitä hyödynnetään myös mainontamme kohdentamiseen yhteistyökumppaniemme, kuten verkkomainonnan teknologiaan erikoistuneiden yritysten, sivustoilla. Näiden yhteistyökumppanien evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla keräämien tietojen perusteella mainoksiamme voidaan kohdentaa aiempaan verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella niille verkon käyttäjille, joita mainoksemme todennäköisesti kiinnostavat eniten. Kohdentamisessa voidaan tällöin hyödyntää myös sivustomme ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Mainonnan tehokkuuden selvittämiseksi saatetaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, onko kuinka monta kertaa tietty mainos on näytetty selaimessa tai onko mainos avattu.

Evästeiden ja kohdennetun mainonnan estäminen

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua saada kohdennettua mainontaa, voi kohdentamisen estää alempana olevan linkin kautta. Kohdentamisen estämisen jälkeen mainoksia näytetään kuten aikaisemmin, mutta mainoksia ei ole valittu sivuston käyttäjän kiinnostusalueiden mukaan. Kohdentamisen voi estää täällä: http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer™ -selainohjelman "Työkalut" -valikosta löytyvän "Internet-asetukset" -valikon kautta kohdasta "Suojaus". On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.