Hiilijalanjälki CO2e-merkissä

Raisio on ensimmäisenä yrityksenä Suomessa ottanut käyttöön hiilidioksidipäästöistä kertovan CO2e-merkin. Merkki kertoo kaikkien tuotteiden aiheuttamien kasvihuonekaasujen yhteismäärän hiilidioksidiksi muutettuna. Laskennassa on huomioitu kaikki vaiheet viljelystä valmistukseen sekä matka kaupan varastoon. Myös ruoantuotanto lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä ja siksi onkin tärkeää suosia tuotteita, joiden hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni. Elovena Kaurahiutaleiden koko tuotantoketju tuottaa 80 grammaa hiilidioksidia 100 grammaa valmista tuotetta kohti. Se on alhainen määrä elintarvikkeiden mittapuussa.

 

Tiesitkö?
•Elovena-kaurahiutale on maailman ensimmäinen elintarvike, jolla on CO₂- ja H₂O-merkit.
•Elovena Aurinkoinen välipalajuoman hiilijalanjäljen laskeminen johti tehtaan energiatehokkuuden parantamiseen.
•Raision Suomen toimintojen omat ja välilliset CO2e-päästöt ovat jatkuvasti pienentyneet vuodesta 2011 alkaen.

Vesijalanjälki H2O-merkissä

Elovena tuntee vastuunsa. Siksi Elovena Kaurahiutalepaketin kyljestä löytyy vesijalanjäljen paljastava H2O-merkki. Merkki kertoo, kuinka paljon vettä tuotteen koko tuotantoketjuun kuluu. Maailmassa ei ole vettä ylenmäärin tuhlattavaksi: vain 1% maailman vesivaroista on juomakelpoista ja viljan kasteluun sopivaa. Elovena Kaurahiutaleiden valmistuksessa kuluu vettä 10 litraa 100 grammaa valmista tuotetta kohti. Se on elintarvikkeelle vähän.

Sopimusviljely

Elovena Kaurahiutaleiden vilja tulee Raision sopimusviljelijöiltä. Sopimusviljelyn tarkoituksena on kehittää kauran laatua yhdessä viljelijöiden kanssa sekä vähentää viljelyn ympäristövaikutuksia.

Raisio ja viljelijä tekevät viljantuotannosta sopimukset ja viljelijä saa ohjeita ja neuvoja, joiden avulla kasvattaa viljaa.

Sadonkorjuun koittaessa viljelijä toimittaa sadosta näytteen, kertoo käyttämistään viljelytoimenpiteistä ja ilmoittaa kilomääräisen sadon. Viljan laatu ja viljelyn hiilijalanjälki voidaan laskea näiden tietojen perusteella. Sopimusviljelytoiminta on uraa uurtavaa teollisuuden ja viljelijöiden yhteistyötä, joista hyötyvät molemmat osapuolet. Sopimusviljelyllä on Raisiolla pitkät perinteet.

Ympäristöystävällinen Elovena

Raaka-ainehankinnan läpinäkyvyys ja jäljitettävyys sekä raaka-aineiden vastuullinen tuotanto ovat meille tärkeitä. Vastuullisella hankinnalla vaikutamme elintarvikkeiden sosiaalisiin ja ympäristövaikutuksiin sekä varmistamme laadukkaat raaka-aineet.

Kaikki elintarvikkeissa käyttämämme palmuöljy on vastuullista ja sertifioitua. Raisio on myös ollut kestävän palmuöljyn yhdistyksen, Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO) jäsen vuodesta 2011. Palmuöljyn osuus käyttämistämme raaka-aineista on noin yksi prosentti.

UTZ-sertifioitua kaakaota käytetään useissa Elovena-tuotteissa.

Käyttämämme raaka-aineet ovat myös GMO-vapaita.

Terveellisiä vaihtoehtoja

Raision tuotteet ovat pääosin kasvipohjaisia ja välipalatuotteissa käytetään runsaasti täysjyväviljaa. Useimpien tuotteiden raaka-aineet sisältävät luontaisesti vitamiineja, kivennäisaineita, kuituja ja hyviä rasvoja.

Olemme määritelleet valmistamillemme elintarvikkeille tuoteryhmäkohtaiset terveellisyyskriteerit. Kriteerit perustuvat asiantuntijaryhmien arvioihin ja eurooppalaisten tunnettujen ruuan terveellisyydestä kertovien tunnusten, kuten suomalaisen Sydänmerkin, raja-arvoihin. Raisio on työstänyt terveellisyyskriteetit myös esimerkiksi välipalapatukoille, sillä niillä ei ole olemassa Sydänmerkki-kriteerejä. Tuoteryhmäkohtaiset elintarvikkeiden terveellisyyskriteerit ohjaavat Raision tuotekehitystä.

Terveellisemmissä vaihtoehdoissa kiinnitetään huomioita täysjyväviljan ja kuidun määrään, rasvan laatuun sekä sokerin ja suolan määrään.